Strona glowna

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego
w Radomiu
ul. Sobieskiego 12
26-600 Radom

tel.: (+48) 48 333 08 32
lub 333 08 34
fax: (+48) 48 333 08 89

Publikacje


Na tej stronie będą umieszczane publikacje, opracowania i referaty przygotowane przez uczniów i nauczycieli VIII LO im. Jana III Sobieskiego w Radomiu.

opracowanie 1 Jan III Sobieski na Ziemi Radomskiej
opracowanie 2 Jan III Sobieski w malarstwie
podsumowanie Statystyki odwiedzin naszej strony (od 1 marca do 13 czerwca 2006 roku)
opracowanie 3  Jan III Sobieski — wódz i mąż stanu

 


Jan III Sobieski na Ziemi Radomskiej

Opracowanie przygotowane przez uczniów, pod kierunkiem nauczyciela historii — Zbigniewa Leśniewskiego, na sesję naukową poświęconą Patronowi naszego liceum.

Większość osób kojarzy magnacki ród Sobieskich z Kresami Wschodnimi dawnej Rzeczpospolitej. I rzeczywiście swoją potęgę, szczególnie widoczną w XVII wieku, zbudowali oni w oparciu o majątki zgromadzone głównie na Rusi i Ukrainie. Miejscowości takie jak Żółkiew czy Jaworów nierozłącznie w "wieku srebrnym" wiązano z familią, której najwybitniejszym przedstawicielem był "Lew Lechistanu".

Jednak niewielu wie, że początki tego sławnego nie tylko w historii Polski rodu związane były ze skromną wioską Sobieszyn niedaleko Dęblina po prawej stronie Wisły Początek rodziny związany jest z podkomorzym sandomierskim Janiną, który żył w XIII wieku. Jak wiadomo Radom aż do XIX stulecia należał do księstwa, później ziemi a na końcu województwa sandomierskiego. W XVI i XVII stuleciu legitymizujący się herbem Janina, Sobiescy wchodzili w koligacje z najbardziej znaczącymi rodzinami szlacheckimi ziemi radomskiej jak min. Kochanowscy czy Podlodowscy o czym świadczą herby umieszczone w Kaplicy Kochanowskich przy Kościele Farnym w Radomiu.

Krótkiego wyjaśnienia wymaga termin ziemia radomska. Jej granice wyznaczają rzeki: Wisła na wschodzie, Pilica na północy, Drzewiczka na zachodzie oraz pasma wzgórz na południowym zachodzie niekłańsko — bliżyńskich i na południu Pogórze Iłżeckie. Dwie krainy geograficzne wchodzą w jej skład: Równina Radomska, Kotlina Kozienicka. W średniowieczu większość jej obszaru porastała potężna Puszcza Radomska, której pozostałością są kompleksy leśne Puszczy Kozienieckiej i Puszczy Stromieckiej.

Dwadzieścia dwa lata przed narodzinami króla Jana III pod Guzowem niedaleko Orońska doszło do wydarzenia, które stanowiło zapowiedź przyszłych związków rodu Sobieskich z naszym regionem.

W dniach 5/6 lipca 1607 roku wojska królewskie pokonały wojska rokoszan na czele, których stał wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski. Bitwa ta była kulminacyjnym momentem rokoszu sandomierskiego, który został zorganizowany przez szlachtę niezadowoloną z rządów króla Zygmunta III Wazy.

Jaki był związek bitwy z rodem naszego patrona? Otóż wojskiem królewskim dowodził hetman Stanisław Żółkiewski stanie się ten wybitny dowódca pradziadem po kądzieli (po linii żeńskiej) pogromcy Turków spod Chocimia i Wiednia.

Na pierwszy pobyt młodego Jana Sobieskiego w naszym mieście musimy czekać aż do wiosny 1646. Podróżując razem z bratem Markiem do zachodniej Europy, prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia zawitał do grodu nad Mleczną. Nie wiemy ilu czasu tu spędził, czy i gdzie nocował, z kim się spotykał, zapewne odwiedził kościół Farny i zamek radomski. Myślę, że próba ustalenia programu pobytu braci Sobieskich w naszym mieście powinna być przedmiotem osobnej pracy.

W 10 lat po pierwszej wizycie znów doszło do wydarzenia, którego jednym z głównych bohaterów był regimentarz koronny Jan Sobieski. 7 kwietnia 1656 roku doszło do bitwy między wojskami polskimi a szwedzkimi pod Warką. Sobieski wyróżnił się w końcowej fazie bitwy, ścigał na czele oddziału Tatarów niedobitki armii Fryderyka margrabiego badeńskiego aż do przedmieść Warszawy.

Stosunkowo mało znany jest fakt nadania przez Jana III Sobieskiego, Zakonowi Ojców Pijarów jako uposażenia terenów wsi Zerwikaptur — obecnie dzielnica Radomia Zamłynie. Miało to wydarzenie miejsce w roku 1686 i umożliwiło rozpoczęcie przez zakon działalności edukacyjnej w mieście. Można więc zaryzykować twierdzenie, że król Jan przyczynił się do powstania nowożytnego szkolnictwa w Radomiu.

Oczywiście podane tu przykłady nie wyczerpują problematyki związków rodu Sobieskich z naszym regionem, raczej sygnalizują te fakty, które wymagają przebadania i rozwinięcia. Intrygującym problemem jest udział rycerstwa Ziemi Sandomierskiej w wyprawie wiedeńskiej 1683 roku. Zachęcamy zainteresowanych problematyką związaną z dziejami naszego miasta i regionu w XVII wieku do publikowania swoich prac na naszej stronie.

 


Jan III Sobieski w malarstwie

Prezentacja pt.: "Jan III Sobieski w malarstwie" — wykonana przez uczniów w ramach zajęć koła informatycznego na sesję naukową poświęconą Patronowi szkoły.

Poniżej zostały zaprezentowane tylko przykładowe slajdy prezentacji. Cały pokaz można zobaczyć po pobraniu pliku pokaz1.zip

 


Statystyki odwiedzin naszej strony (od 01.03.2006 do13.06.2006)

Podsumowanie statystyki odwiedzin witryny VIII LO wykonał uczeń naszej szkoły — Tomasz Rajca. Do graficznego przedstawienia danych wykorzystał program Microsoft Excel. Opracowanie dotyczy okresu
od 1 marca do 13 czerwca 2006r.

Poniżej zostały zaprezentowane tylko przykładowe zrzuty ekranu z pracy. Całe podsumowanie można zobaczyć po pobraniu pliku podsumowanie.rar.

Źródło: komercyjne statystyki stat.pl [marzec 2006 - czerwiec 2006]

 


Jan III Sobieski — wódz i mąż stanu

Prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela historii
— Wojciecha Chrzanowskiego na lekcję otwartą przeprowadzoną
w klasie II.

Prezentacja do pobrania w pliku pokaz3.zip

 

 

 


powrót do góry

portal przyjazny szkole
 
Aktualności | O szkole | Dyrekcja | Patron | Rekrutacja | Sport | Publikacje | Galeria | Linki | Kontakt
Copyright by VIII LO im. Jana III Sobieskiego w Radomiu
Wszelkie prawa zastrzeżone - All rights reserved